Kyuto’s Great Detective

Kyuto’s Great Detective S1E1 - Kyuto’s Great Detective 2007

10

  • Released: 2007-10-03
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Miyuki Sawashiro, Nana Inoue, Ryoka Yuzuki, Junichi Suwabe
  • Director: