Many Talents Emerge! Ball Game Tournament

Many Talents Emerge! Ball Game Tournament S1E1 - Many Talents Emerge! Ball Game Tournament 2002

  • Released: 2002-03-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Toshiyuki Morikawa, Hideo Ishikawa, Tomoko Kawakami, Atsushi Kisaichi, Yuko Kobayashi, Ken Narita, Akira Sasanuma, Tomoyuki Shimura, Nobuo Tobita, Kohsuke Toriumi
  • Director: