Evil Spirits of Rivers and Mountains! Ghost Rebellion

Evil Spirits of Rivers and Mountains! Ghost Rebellion S2E2 - Evil Spirits of Rivers and Mountains! Ghost Rebellion 2002

  • Released: 2002-07-26
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Toshiyuki Morikawa, Hideo Ishikawa, Tomoko Kawakami, Atsushi Kisaichi, Yuko Kobayashi, Ken Narita, Akira Sasanuma, Tomoyuki Shimura, Nobuo Tobita, Kohsuke Toriumi
  • Director: