Episode 1

Episode 1 S1E1 - Episode 1 1989

  • Released: 1989-09-15
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yuriko Yamamoto, Eiko Yamada, Kazuhiko Inoue, Keiichi Nanba, Maria Kawamura
  • Director: Osamu Yamasaki