Episode 13

Episode 13 S13E13 - Episode 13 1996

  • Released: 1996-09-24
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Arisa Mizuki, Yuki Matsushita, Kazuko Yoshiyuki, Kazue Itô, Naohito Fujiki, Kyōzō Nagatsuka, Maho Toyota, Yumi Adachi, Takako Uehara, Harumi Inoue, Yoshizumi Ishihara, Kanako Fukaura, Kohki Okada, Yoko Nogiwa, Hijiri Kojima, Miwa Mukunoki
  • Director: