Where Are We Going, Dad?

Where Are We Going, Dad? 2004

  • Released: 2004-09-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Family, Kids, Reality
  • Stars: Li Rui, Jimmy Lin, Kimi Lin, Tian Liang, Cindy Tian, Zhang Yuexuan, Guo Tao, Patrick Guo, Wang Yuelun, Angela Wang, Wu Xiubo, Sean Zhang, Yiqian Ye, Francis Ng, Feynman Ng, Lu Yi, 陆雨萱, Huang Lei, 黄忆慈, Yang Wei, 杨阳洋, Gary Chaw, Grace Chaw, Joe Chaw, 鲍蕾, Sun Li, 杨云, Yao Ming, Liu Ye, Hu Jun, Zou Shiming, Lin Yongjian, Baoqiang Wang
  • Director: Dikui Xie, Dikui Xie