Where Are We Going, Dad?

Where Are We Going, Dad? 2004

10

  • Released: 2004-09-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Family, Kids, Reality
  • Stars: Kimi Lin, Cindy Tian, Zhang Yuexuan, Guo Tao, Patrick Guo, Wang Yuelun, Angela Wang, Wu Xiubo, Sean Zhang, Yiqian Ye, Francis Ng, Feynman Ng, Lu Yi, 杨阳洋, Gary Chaw, Grace Chaw, Joe Chaw, 杨云, Yao Ming, Hu Jun  Show all >
    Zou Shiming, Lin Yongjian, Baoqiang Wang
  • Director: