Seven Samurai

Seven Samurai 1954

8.6 320753

Shichinin no samurai is a movie starring Toshirô Mifune, Takashi Shimura, and Keiko Tsushima. A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend themselves.

  • Released: 1954-04-26
  • Runtime: 207 minutes
  • Genre: Action, Adventure, Drama
  • Stars: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki
  • Director: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni