Take Aim at the Police Van

Take Aim at the Police Van 1960

5.9 21

A sniper kills two prisoners in a police van, and the driver sets out to find the killer.

  • Released: 1960-01-27
  • Runtime: 79 minutes
  • Genre: Crime, Mystery, Thriller
  • Stars: Michitarō Mizushima, Mari Shiraki, Misako Watanabe, Shinsuke Ashida, Shoichi Ozawa, Ryôhei Uchida, Tōru Abe, Tatsuo Matsushita, Saburo Hiromatsu, Toyo Fukuda, Kotoe Hatsui, Hiroshi Chō, Tomio Aoki, Hiroshi Midorikawa, Keisuke Noro, Akira Hisamatsu, Kaoru Yamamoto, Kyoko Natsu, Ayako Fukuda, Yōko Yokota  Show all >
    Tamaki Katori, Eiko Takada, Arata Shibata, Sho Furuta, Kōichi Uenoyama, Reina Hanayagi, Norikatsu Hanamura, Shigeno Iwasaki, Hiroshi Nagashi, Reiko Arai
  • Director: Seijun Suzuki