Andrei Rublev

Andrei Rublev 1966

8.123 613

An expansive Russian drama, this film focuses on the life of revered religious icon painter Andrei Rublev. Drifting from place to place in a tumultuous era, the peace-seeking monk eventually gains a reputation for his art. But after Rublev witnesses a brutal battle and unintentionally becomes involved, he takes a vow of silence and spends time away from his work. As he begins to ease his troubled soul, he takes steps towards becoming a painter once again.

  • Released: 1966-12-16
  • Runtime: 205 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko, Nikolai Sergeyev, Irma Raush, Nikolay Burlyaev, Yuriy Nazarov, Mikhail Kononov, Yuriy Nikulin, Bolot Beyshenaliev, Stepan Krylov, B. Matysik, Anatoliy Obukhov, Aleksandr Titov, Vladimir Vasilyev, Rolan Bykov, Nikolay Grabbe, Volodya Titov, Nikolay Glazkov, K. Aleksandrov, Semyon Bardin, Ivan Bykov, G. Borisovskiy, Zinaida Vorkul, Viktor Volkov, Irina Miroshnichenko, Tamara Ogorodnikova, Natalya Radolitskaya, Nikolay Kutuzov, Dmitriy Orlovskiy, Vladimir Guskov, Igor Donskoy, Iskender Ryskulov, P. Makarov, Georgiy Sochevko, Nelli Snegina, G. Pokorskiy, Asanbek Umuraliev, Vyacheslav Tsaryov, Ivan Turchenkov, Anatoliy Nikitin, P. Yermakov, Aleksandr Petrov, Nikolay Sibeikin, Vasiliy Tsygankov, Larisa Solonitsyna
  • Director: Andrei Tarkovsky