Shinpen Tange Sazen: Sekigan no maki

Shinpen Tange Sazen: Sekigan no maki 1939

Another adaptation of Tange Sazen.

  • Released: 1939-12-20
  • Runtime: 67 minutes
  • Genre: History, Action
  • Stars: Akira Kishii, Ko Mihashi, Yo Shiomi, Sōji Kiyokawa, Denjirō Ōkōchi, Kyōzō Fuyuki, Ryutaro Nagai, Nagamasa Yamada, Isuzu Yamada, Sadako Sawamura, Takashi Kotaka, Eitarō Shindō, Mitsuo Tsuda, Zenichiro Kito, Yōnosuke Toba, Hideko Takamine, Yataro Kurokawa, Ayako Ichinose, Fumio Okura, Sakio Yamaguchi
  • Director: Nobuo Nakagawa