Spirited Away

Spirited Away 2001

8.5 12690

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

  • Released: 2001-07-20
  • Runtime: 125 minutes
  • Genre: Animation, Family, Fantasy
  • Stars: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takashi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashûin, Ryunosuke Kamiki, Yumi Tamai, Yo Oizumi, Koba Hayashi, Tsunehiko Kamijô, Takehiko Ono, Bunta Sugawara, Shigeru Wakita, Shiro Saito, Michiko Yamamoto, Keiko Tsukamoto, Akio Nakamura, Shinji Tokumaru, Kaori Yamagata, Yayoi Kazuki, Masahiro Asano, Kazutaka Hayashida, Ikuko Yamamoto, Mina Meguro, Tetsurô Ishibashi, Katsutomo Shîbara, Shinobu Katabuchi, Noriko Kitou, Naoto Kaji, Yoshitaka Sukegawa, Aki Tachikawa, Noriko Yamaya, Katsuhisa Matsuo, Masayuki Kizu, Yōko Ono, Sachie Azuma, Ken Yasuda, Shigeyuki Totsugi, Mayumi Saco, Sonoko Soeda, Akiko Tomihira, Minako Masuda, Orika Ono, Rina Yamada, Miwa Takachi, Hiromi Takeuchi, Makiko Oku
  • Director: Hayao Miyazaki