The Gate of Youth Part 2

The Gate of Youth Part 2 1982

7.4 10

  • Released: 1982-01-23
  • Runtime: 137 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kaori Momoi, Kôichi Satô, Kaoru Sugita, Tsunehiko Watase
  • Director: Koreyoshi Kurahara, Hiroyuki Itsuki, Kôji Takada