13 дни

  • Released: 1964-09-07
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Stefan Pejchev, Mikhail Mikhaylov, Petko Karlukovsky, Svetoslav Karaboikov, Lubomir Kabakchiyev, Ivan Stefanov, Hristo Domuschiev, Dimitar Buynozov, Naicho Petrov, Emil Stefanov, Asen Kisimov, Anastasiya Bakardzhieva, Yordan Matev, Nikolina Tomanova, Ani Bakalova, Slavcho Mitev
  • Director: Stefan Surchadzhiev