Samurai of the Great Earth

Samurai of the Great Earth 1956

A film adaptation of Rikuo Honjo's novel "Ishikari River".

  • Released: 1956-01-29
  • Runtime: 105 minutes
  • Genre: Action
  • Stars: Ryutaro Otomo, Hizuru Takachiho, Akiko Hino, Yoshiko Fujita, Miki Sanjō, Haruko Sugimura, Seiji Miyaguchi, Isao Yamagata, Koreya Senda
  • Director: Kiyoshi Saeki