Magical Shopping Arcade Abenobashi

Magical Shopping Arcade Abenobashi

6.926 34

Two kids whose families own businesses in a shopping arcade that's scheduled to shut down are thrown into a series of dimensions, each one a parody of some form of anime or video game, and try to find their way home.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Animation, Action & Adventure, Comedy
  • Stars: Tomo Saeki, Rikiya Koyama, Takeshi Aono, Aya Hisakawa, Koji Ishii, Katsuyuki Konishi, Naoki Tatsuta, Takeshi Watabe, Keiji Fujiwara, Mami Kingetsu, Junko Noda, Tomoko Naka, Kiyomitsu Mizuuchi, Kenichi Suzumura, Kyoko Hikami
  • Director: Hiroyuki Yamaga