Our Planes Fly South

Our Planes Fly South 1943

  • Released: 1943-09-10
  • Runtime: 111 minutes
  • Genre: Drama, War
  • Stars: Chishū Ryū, Akiko Kazami, Fusako Maki, Isamu Kosugi, Masao Hayama, Fumio Tooyama, Mitsuko Ichimura, Masayoshi Otsuka, Shin Saburi, Kōji Mitsui, Yasumi Hara, Kōichi Itō, Seiichi Katô, Kôji Kawabe, Reikichi Kawamura, Teru Kawana, Shoko Kazami, Tokuji Kobayashi, Katsumi Kubota, Masami Maehata  Show all >
    Hiroshi Nagao, Kenzo Nakagawa, Shin'yō Nara, Seiji Nishimura, Eiko Takamatsu, Yoshino Tani, Haruhiko Terada, Tomiko Wakamizu, Kōichi Yamada, Yoshito Yamaji, Munenobu Yui, Shirō Ōsaka, Norio Ôtsuka, Akira Takakura, Mao Fujita, Tamie Yagi, Hisa Shimura, Keiko Chigaura, Masayoshi Ôtsuka, Kyû Shimura, Kôichirô Ashida, Fumio Tôyama, Fumiko Kurauchi, Chiyo Shin, Masao Kimura, Miyaji Shimizu, Emiko Akiyama, Isao Takemura
  • Director: Yasushi Sasaki