My People, My Country

My People, My Country 2019

6.4 1052

Wo he wo de zu guo is a movie starring Bo Huang, Qianyuan Wang, and Hao Ou. An anthology film consist of 7 short stories directed by several different directors, which are based on 7 moments since the founding of People's Republic...

  • Released: 2019-09-30
  • Runtime: 154 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Bo Huang, Qianyuan Wang, Hao Ou, Bai Qing Xin
  • Director: Kaige Chen, Hu Guan, Hao Ning, Muye Wen, Zheng Xu, Xiaolu Xue, Yibai Zhang, Wang Ang, Han Boshi, Bululufu, Rui Ge, Keke He, Pei Liu, Xiaodan Liu, Hua Weilin, Ning Wen, Mengdi Xiu, Luyang Xu, Ji Zhang, Ke Zhang