Judge of Song Dynasty

Judge of Song Dynasty

9 4

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Crime, Drama, Mystery
  • Stars: Wang Qingxiang, Liu Mintao, Tao Sun, Miao Pu, Li Hongtao, Shi Liming
  • Director: Weiping Kan