Belaya strela

Belaya strela 2007

6.1 34

  • Released: 2007-12-16
  • Runtime: 95 minutes
  • Genre: Action, Crime, Drama
  • Stars: Sergey Makhovikov, Vladislav Yurchikevich, Aleksey Shutov, Vitaliy Kovalenko
  • Director: Aleksandr Burtsev, Andrey Novoselov