The Untold Story - Sudden Vanished

The Untold Story - Sudden Vanished 2002

  • Released: 2002-01-01
  • Runtime: 82 minutes
  • Genre: Thriller, Mystery
  • Stars: Lai Yiu-Cheung, Fennie Yuen Kit-Ying, Michael Tao Tai-Yu, Leila Tong, Felix Lok Ying-Kwan, David Lee Wai-Sheung, Henry Lo Chun-Shun
  • Director: Hoh Chi-Hang