20th Century Boys 3: Redemption

20th Century Boys 3: Redemption

10

The final showdown, and the final reveal. who is Friend? How can he be stopped?

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Adventure, Mystery, Science Fiction
  • Stars: Koichi Yamadera, Naoto Takenaka, Teruyuki Kagawa, Takako Tokiwa, Ryunosuke Kamiki, Arata Iura, Renji Ishibashi, Etsushi Toyokawa, Hitomi Kuroki, Mayuko Fukuda, Kanji Tsuda, Gregory Pekar, Arata Furuta, Toshiaki Karasawa, Nana Katase, Haruka Kinami, Terumi Yoshida, Ryuji Sainei
  • Director: Yukihiko Tsutsumi