Tin Mong Foy Foy

Tin Mong Foy Foy 1947

A Charlie Chan mystery, from Hong Kong.

  • Released: 1947-12-31
  • Runtime: 78 minutes
  • Genre: Mystery, Drama
  • Stars: Xinyuan Xu, Chen Juan-Juan, Chiang Nan, Jiang Rui, Yan Wen, Wu Chia-Hsiang, Gao Dian, Chen Huan-Wen, Fei Chen, Lu Yukun, Ping Fan, Yuan Ping
  • Director: Yeung Kung-Leung