Ik Tera Sahara

Ik Tera Sahara 1963

Film starring Shamim Ara.

  • Released: 1963-11-29
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Romance, Music
  • Stars: Shamim Ara, Darpan, Sultan Rahi, Rani, A. Shah Shikarpuri, Sheikh Iqbal, Panna, Asad Jaafri, Mazhar Shah, M. Ismael
  • Director: Najam Naqvi