Hanran

  • Released: 1954-01-03
  • Runtime: 115 minutes
  • Genre: Drama, History
  • Stars: Toshio Hosokawa, Masao Shimizu, Koji Tsuruta, Isao Yamagata, Tōru Abe, Takamaru Sasaki, Mutsuhiko Tsurumaru, Ryūtarō Tatsumi, Eiichi Sugasawara, Tetsuro Tamba, Keiko Tsushima, Kyōko Kagawa, Ryutaro Nagai, Kuniko Miyake, Michiyo Kogure, Hiroshi Izumida, Yōichi Numata, Seigo Fukuoka, Keinosuke Wada, Kenjirō Ishiyama  Show all >
    Shōgo Shimada, Ko Mihashi, Hiroshi Hayashi, Tatsuya Ishiguro, Eisaburo Sakauchi, Susumu Fujita, Shin Takemura, Ken'ichirô Ubukata, Sōji Ubukata, Masao Takamatsu, Osamu Takizawa, Ichiro Kodama, Kyōzō Fuyuki, Hiroaki Kurahashi
  • Director: Shin Saburi, Yutaka Abe