Classmates

Classmates 1967

6.5 4

A story of young students trained to become Kamikaze pilots in World War II.

  • Released: 1967-06-03
  • Runtime: 107 minutes
  • Genre: Drama, War
  • Stars: Ken Takakura, Kunio Murai, Masaya Takahashi, Rinichi Yamamoto, Shigeru Amachi, Mitsuki Kanemitsu, Minken Karasawa, Minoru Hodaka, Hiroki Matsukata, Yoshiko Sakuma, Kenjirō Ishiyama, Shoichi Ozawa, Yoshihiro Igarashi, Sachio Miyagi, Hiroshi Hatano, Kenichi Sakuragi, Koji Tsuruta, Isao Natsuyagi, Bin Amatsu, Kō Nishimura  Show all >
    Keiichiro Shimada, Kojirô Kawanami, Aiko Mimasu, Shin'ichi Chiba, Sumiko Fuji, Yuriko Mishima, Aiko Mimasu, Keizo Kanie, Shinzô Hotta, Hajime Nagoya, Takashi Noguchi
  • Director: Sadao Nakajima