Hahakogusa

Based on the Nobu Koito story

  • Released:
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Kinuyo Tanaka, Yoshiko Sakuma, Jo Mizuki, Keiichi Kitagawa, Noriko Haruoka, Sō Yamamura, Isao Kimura, Yukiko Okada, Chiyoko Komine, Ushio Akashi, Mayumi Fujisato, Toyo Takahashi, Takashi Kanda, Yoshi Katō, Katsuyuki Owada
  • Director: Sō Yamamura