Keishichō monogatari 108 gōsha

Keishichō monogatari 108 gōsha 1959

1959 Japanese movie

  • Released: 1959-06-09
  • Runtime: 54 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Koji Sahara, Kentaro Taki, Takashi Kanda, Hiroshi Takada, Torahiko Hamada, Kōji Sekiyama, Yoshikazu Sugi, Yūji Hori, Harumi Sone, Koji Kiyomura, Tokue Hanazawa, Fusatarō Ishijima, Shirō Ōki, Gōzō Sōma, Kosaku Okano, Rinichi Yamamoto, Kappei Matsumoto, Yuji Kitamine, Ken Sudo, Eijirō Tōno  Show all >
    Hiroshi Minami, Ichirō Shimizu, Sakae Umezu
  • Director: Shinji Murayama, Eijirō Wakabayashi