Adan

Biopic of painter Tanaka Isson

  • Released: 2006-05-20
  • Runtime: 139 minutes
  • Genre: History, Drama
  • Stars: Takaaki Enoki, Yuko Kotegawa, Fumino Kimura, Takehiro Murata, Gō Katō, Katsuo Nakamura, Hiroshi Inuzuka, Mansaku Fuwa, Takashi Sasano, Hiroto Yoshimitsu
  • Director: Shō Igarashi