The Journey of Flower

The Journey of Flower

In order to avoid the resurrection of the demon, the immortal Bai Zihua led the immortal world to try to seal the demon again. He and his disciple, the orphan Hua Qiangu, develop a relationship, but face an even greater world crisis.

  • Released:
  • Runtime: 97 minutes
  • Genre: Action, Romance, Fantasy
  • Stars: Chen Duling, Wang Xichao, Mao Zijun, Daniel Chan Hiu-Tung, Xie Chengze, Toby Lee, Zhang Li, Lai Meiyun, Xu Muchan, Yang Yi, Zhang Zi Ning
  • Director: Zhang Chaoli