The Girl of Destiny

The Girl of Destiny 2023

  • Released: 2023-07-29
  • Runtime: 85 minutes
  • Genre: Action, Fantasy, Romance, War
  • Stars: You Jingru, Ma Shuliang, Sun Jiaolong, Mao Fan, Linfei Li, Zhao Hongxia, Pei Chenwei, Ma Xueyang
  • Director: Wei Dong