7.1 11608

A story of Lyudmila Pavlichenko, the most successful female sniper in history.

  • Released: 2015-04-02
  • Runtime: 110 minutes
  • Genre: Biography, Drama, Romance
  • Stars: Yuliya Peresild, Evgeniy Tsyganov, Oleg Vasilkov
  • Director: Sergey Mokritskiy, Maksim Budarin, Max Dankevich, Leonid Korin