12 Months. A New Fairy Tale

12 Months. A New Fairy Tale 2015

5.8 4

Girl of our time gets into a dreamlike world. The middle of winter, she shall bring out of the woods bouquet of snowdrops to come New Year, which decided to cancel the evil royal advisor. And only then did she return to her parents.

  • Released: 2015-02-19
  • Runtime: 84 minutes
  • Genre: Adventure, Family, Fantasy
  • Stars: Yuliya Takshina, Bohdan Stupka, Vladimir Krestovskiy, Andrey Fedortsov, Yuriy Galtsev, Ivan Kokorin, Yevgeni Voskresensky, Sergey Druzyak, Filipp Dyachkov, Nikita Morozov, Denis Eliseev, Daniil Merkulov, Denis Yasik, Anton Yuryev, Rodion Galyuchenko, Odin Lund Biron, Igor Kalenov, Milan Bahúl, Lukáš Pečenka, Ilya Butkovskiy  Show all >
    Andrei Lopatenkov, Petr Vaněk, Anastasiya Melnikova, Andrey Leonov, Igor Mikhaylov
  • Director: Denis Eleonskiy