91 Days
7.8 136

During Prohibition, the law is powerless and the mob rules Lawless, a town that thrives on the black market sale of illicitly brewed liquor. Avilio returns to town after a time away, following a lead on the murder of his family.

  • Released: 2016-07-09
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Animation, Crime, Drama
  • Stars: Takashi Kondo, Takuya Eguchi, Daisuke Ono, Kazuhiro Yamaji, Kenji Hamada, Kenjiro Tsuda, Koutaro Nishiyama, Masuo Amada, Soma Saito, Takahiro Sakurai, Yuichi Nakamura, Hisako Toujou, Kaede Hondo, Chafurin, Satoshi Mikami, Kanami Satou, Takashi Kondo, Takuya Eguchi, Takahiro Sakurai, Kazuhiro Yamaji, Takashi Kondo, Masuo Amada, Takahiro Sakurai, Mayumi Asano, Shunsuke Sakuya, Koji Ishii, Franktheshow
  • Director: HIRO, Hiro Kaburagi, Haruki Kasugamori, Ikuro Morimoto, Tomoko Hiramuki, Kotomi Deai, Housei Suzuki, Kyohei Ohyabu, Tomohiko Ohkubo, Masayuki Iimura, Yoriyasu Kogawa, Yuuji Yanase, Satoshi Toba, Yoshihiro Yanagiya, Takatoshi Suzuki