Kongfu Kids

Kongfu Kids 1991

  • Released: 1991-01-01
  • Runtime: 94 minutes
  • Genre: Action, Comedy, Drama, Family
  • Stars: Dick Wei, Wang Te Sheng, Alan Li Hai-Hsing, Bai Bing Bing, Pang San, Chiu Ying-Hong
  • Director: Chang Chih-yung