Secret Club 000

Secret Club 000 1965

  • Released: 1965-12-04
  • Runtime: 85 minutes
  • Genre: Drama, Crime
  • Stars: Tatsuo Umemiya, Mako Midori, Chiharu Kuri, Yuki Jōno, Chieko Seki, Reiko Ōhara, Ryôhei Uchida, Bokuzen Hidari, Ichiro Araki, Shirō Ōsaka, Kumeko Urabe, Arihiro Fujimura, Nenji Kobayashi, Kenji Ushio, Motoo Sakurai, Mineo Matsudaira, Junko Hiyoshi, 佐々木伊都子, 二宮恵子, 東百合子  Show all >
    萩原宣子
  • Director: Shinji Murayama