Misha The Bearcub

Misha The Bearcub

7 9

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Animation, Comedy, Family, Kids
  • Stars: Keiko Yokozawa, Akiko Tsuboi, Banjo Ginga, Keiko Han, Hideyuki Tanaka, Hiroshi Masuoka, Jôji Yanami, Kaneta Kimotsuki, Kazue Komiya, Masashi Amenomori, Naoki Tatsuta, Shigeru Chiba, Shin Aomori, You Inoue
  • Director: Yoshimichi Nitta